30 வயதில் ஜேனட் ஜாக்சனின் ‘கண்ட்ரோல்’: கிளாசிக் ட்ராக்-பை-ட்ராக் ஆல்பம் விமர்சனம்

1989 இன் 'ரிதம் நேஷன் 1814' இல் உலகின் பிரச்சனைகளைச் சமாளிப்பதற்கும் கற்பனாவாத தொலைநோக்குப் பார்வையாளராக விளையாடுவதற்கும் முன், ஜேனட் ஜாக்சன் தனது சொந்தத் தொழிலைக் கையாள வேண்டியிருந்தது. அவர் 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இன்று பிப்ரவரி 4, 1986 அன்று வெளியிட்ட 'கண்ட்ரோல்' என்ற தொழில் சார்ந்த சுதந்திரப் பிரகடனத்துடன் அவ்வாறு செய்தார்.

மேலும் படிக்க